Macher értékek

Jövőképünk

Piacvezetői szerep a bonyolult, nagy szaktudást igénylő kábelkonfekcionálás területén. Folyamatosan a csúcson a vevők megelégedettségére.

Küldetésünk

A vevő műszakilag meghatározott és pontosan meg nem határozott igényeinek kielégítése. A kábelkonfekcionáláshoz szükséges, tevékenységünkhöz kötődő szerszámértékesítés. Elektronikán belül adatgyűjtési és távvezérlési szolgáltatás bevezetése. Saját termék, amely kötődik az elektronikához és kizárólagos gyártói vagyunk.

Vevő

A vevő jogos elvárása velünk szemben, hogy: a fejével gondolkodjunk, rászabott terméket és szolgáltatást nyújtsunk és megadjuk azt az érzetet, hogy “számunkra Ő a király”.

Marketing

A Zrt. tevékenységének középpontjában a termékek és a szolgáltatások értékesítése áll. Piacszerző és piacmegtartó céljainkat jellemzően személyes, kezdeményező munkával és az ezt támogató háttérrendszerrel érjük el.

Szervezet

Mindennapjainkat a cél érdekében megszületett folyamatok, szabályok, utasítások határozzák meg. Szervezetünk kreatív, a folyamatokat a környezet kihívásának megfelelően alakítjuk. A szervezet irányítóinak feladata egyértelműen meghatározni a szervezet játékszabályait.

Múltunk

Büszkék vagyunk arra, hogy az új stratégiánkat kísérő értékek döntő része már ma is a “Macher kincstár” része. Értékeink őrzése, továbbfejlesztése valamennyi munkatárs személyes felelőssége.

Minőség, megbízhatóság

A minőséget belegyártjuk a termékbe. Valamennyi munkatárs elemi kötelezettsége munkájának önellenőrzése, személyes felelősség a végzett munkáért. A Zrt. megbízhatóságának letéteményesei a munkatársak, a csoportok gondos, jó színvonalú munkájukkal. A megbízhatóság mérőeszköze a vevő elégedettsége.

Gazdálkodás

Fejlődésünk stabilitását gazdálkodásunk adja. Erőforrásaink ésszerű felhasználása valamennyi munkatárs kötelezettsége.

Fejlesztés

Ahhoz, hogy piaci céljainkat elérjük, az itt megjelenő igényekhez illeszkedő termékfejlesztésre törekszünk. Fejlesztőmunkánk kulcsszavai: eredetiség, költségérzékenység.

Tisztesség

Cégünknél az üzleti és az emberi tisztesség elválaszthatatlan. A tisztesség jelenti az őszinteséget, az üzleti és a munkatársak egymás iránti tiszteletét, a személyes és a céges felelősségvállalást. Elítélendő, ha valaki a birtokába jutott üzleti információt egyéni előnyszerzésre használja.

Tudás

Mai tudásunk kincs, amit azonban nem elég “csak” őrizni, folyamatosan fejleszteni kell. A tudás fejlesztésének felelőssége közös a munkáltató és a munkavállaló között. A meglévő szakmai tudás árulkodó jele a kreativitás. A kreativitást gátolhatja, ha azt gondoljuk, csak egy megoldás van.

Rugalmasság

A vevő speciális igényeinek kielégítése. A vevő kiszolgálása nem napszakhoz kötött, hanem a teljesítés dátumához.

Gyorsaság

Nincs rosszkor érkezett megrendelés. Az idő a legszűkösebb erőforrás, bővítésének eszköze a gyorsaság.

Tettrekészség

Minden munkatárs legyen tettre kész, s az ehhez vezető út felvázolását ne csak kívülről várja. A szervezeti kötődés nem a sikeres céggel való azonosulással kezdődik, hanem annak elfogadásával, hogy a felelősség- és tehervállalás, tettrekészség jellemzi az oda vezető utat.

Kommunikáció

A kommunikáció valódi hiteles párbeszéd. A tényleges kommunikáció hírértékkel bír. A kommunikáció felelősséget feltételez. A hatékony kommunikáció rendszerben működik.

Emberi tőke

Stratégiánk megvalósítása profitban mérhető. A profittermés mozgatórugója a financiális és fizikai tőke mellett az emberi tőke. Az emberi tőke különleges értéket jelent számunkra.

Gondoskodás

A Macher Zrt. munkavállalóit értékként értelmezi. Valamennyi munkatárs számára kijár az udvarias, tiszteletet adó bánásmód. A cég felelősséget érez valamennyi munkavállalójáért.

Csapatmunka

Egy csoport, egy szervezeti egység akkor válik csapattá, ha mindennapi életüket a közösen elfogadott normák, magatartásszabályok határozzák meg. Sikerünk alapja: a közös célok ismerete, elfogadása, végrehajtása olyan légkörben, amelyben minden munkatárs fontosnak érzi magát, tisztelik, bíztatják, segítik egymást.